icon-load

Loading..

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Tử Khai Tử Theo Quy Định Nhà Nước

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Tử Khai Tử Theo Quy Định Nhà Nước

Quy trình thực hiện Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Tử hiện nay là như thế nào?

Sau đây, Dịch Vụ Mai Táng Trọn Gói Đức Thịnh xin chia sẻ thông tin liên quan đến vấn đề Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Tử (Khai Tử) như sau:

thủ tục xin cấp giấy chứng tử

Trình Tự Thực Hiện Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Tử (Khai Tử)

- Người có yêu cầu Đăng Ký Khai Tử nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định;

Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ và lập văn bản từ chối tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ lý do từ chối, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì ký Trích lục khai tử cấp cho người có yêu cầu; công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử, cùng người đi đăng ký khai tử ký tên vào Sổ.

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Tử theo quy định của nhà nước

*** Những Lưu ý Về Chuẩn Bị Thủ Tục Để Làm Giấy Báo Tử

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính;

Nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó.

Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Cách Thức Thực Hiện Thủ Tục Xin (Cấp) Giấy Chứng Tử (Khai Tử)

- Người có yêu cầu đăng ký khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai tử;

- Người thực hiện việc đăng ký khai tử có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Thành Phần Hồ Sơ Thủ Tục Xin (Cấp) Giấy Chứng Tử (Khai Tử)

*** Giấy tờ phải xuất trình theo quy định về Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Tử

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai tử;

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

- Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì xuất trình giấy tờ chứng minh nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể của người chết.

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

*** Giấy tờ phải nộp theo quy định về Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Tử

- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu;

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm   quyền cấp.

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Số bộ hồ Sơ liên quan đến thủ tục xin (cấp) giấy chứng tử (Khai tử): 01 bộ

Mẫu Đơn Tờ Khai Thủ Tục Xin (Cấp) Giấy Chứng Tử (Khai Tử)

Lệ Phí về thủ tục xin (cấp) giấy chứng tử (Khai tử) không quá 8,000 đồng

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Thời Hạn Giải Quyết Thủ Tục Xin (Cấp) Giấy Chứng Tử (Khai Tử)

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

Đối Tường Thực Hiện

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện và có quyền quyết định

- Ủy ban nhân dân cấp Xã

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử;

Kết quả thực hiện

- Trích lục khai tử

Căn cứ pháp lý

-  179/2015/TT-BTC

- Luật 52/2014/QH13

- Luật 60/2014/QH13

- Nghị Định 123/2015/NĐ-CP

- Thông tư 15/2015/TT-BTP

Trên đây là quy định Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Tử, hy vọng thông qua nội dung về Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Tử sẽ giúp mọi người nắm rõ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật tại Việt Nam.

Ngoài Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Tử như trên, gia đình có thêm tham khảo thêm thông tin hữu ích sau: 

Để tìm hiểu thêm về Dịch Vụ Tang Lễ Trọn Gói