icon-load

Loading..

Mẫu Đơn Về Thủ Tục Nhập Cảnh Thi Hài, Hài Cốt

Mẫu Đơn Về Thủ Tục Nhập Cảnh Thi Hài, Hài Cốt
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mẫu Thủ Tục Nhập Cảnh Thi Hài – Hài Cốt số 01/NG-LS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Republic of Vietnam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
—————

ĐƠN XIN ĐƯA THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT VỀ VIỆT NAM
APPLICATION FOR A PERMIT FOR CORPSE, BONES, BODY ASH TO ENTER VIETNAM

Người làm đơn/ Applicant……………………………………………………………………………………………

Ngày sinh………………………………….. Nơi sinh………………………………………………………………..
Date of Birth:                                       Place of Birth:

Hộ chiếu/Giấy tờ đi lại số:………………….. Ngày cấp:…………. Nơi cấp:…………. Nước cấp……..
Passport/Travel Document number:        Date of issue:         Place of issue:         Country of Issue

Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………………
Address:

Đề nghị Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cấp Giấy phép nhập cảnh cho thi hài, hài cốt, tro cốt của:
Hereby request the Embassy/the Consulate General of Vietnam to issue an entry permit for corpse, bones, body ash of:

Họ tên người chết:…………………………………………………………………………………………………….
Decedent’s full name:

Ngày sinh:………………………. Nơi sinh:……………………………. Giới tính:  □ Nam    □ Nữ
Date of Birth:                        Place of Birth:                                  Sex:        □ Male    □ Female

Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………………
Address:

Hộ chiếu/Giấy tờ đi lại số:………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:……………………………….
Passport/Travel document number:        Date of issue:         Place of issue:

Chết lúc:………. giờ……… , ngày…….. tháng…… năm……………. Nơi chết……………………………..
Died on                               dd              mm          yyyy               Place of Death

Lý do chết:………………………………………………………………………………………………………………
Case of death:

Giấy chứng tử số, ngày cấp, cơ quan cấp:…………………………………………………………………….
Number, Issuing date and Authority of the Certificate of Death:

Để đưa về Việt Nam an táng tại:……………………………………………………………………………………
To be moved to Vietnam to bury at

Nhập cảnh tại: □ Tân Sơn Nhất   □ Nội Bài   □ Nơi khác……….. Số chuyến bay:…… Của hãng:…..
Port of entry                                                   □ Others:              Flight number:         Air company:

Dự kiến ngày nhập cảnh:…………………………………………………………………………………………….
Proposed date of entry:

Thông tin về người đi kèm thi hài, hài cốt, tro cốt/ Details of the person accompanying the corpse/ bones/ body ash:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..
Full name

Ngày sinh:…………………………………. Nơi sinh:……………………………………………………………….
Date of Birth:                                       Place of Birth:

Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………………
Address:

Hộ chiếu số:……………………………………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:…………. Nước cấp……..
Passport number:                                    Date of issue:            Place of issue:       Country of issue

 

……, ngày……tháng……năm…….
dd          mm           yyyy
Người làm đơn/Applicant

 

 

 

 

 

Mẫu Thủ Tục Nhập Cảnh Thi Hài – Hài Cốt số 02/NG-LS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN PHÉP MANG THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT
CỦA NGƯỜI THÂN VỀ CHÔN CẤT, BẢO QUẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi:Ủy ban Nhân dân xã/phường/thị trấn…
huyện/quận…
tỉnh/thành phố…

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………………

Cư trú tại…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Làm đơn này đề nghị UBND xã/phường cho phép gia đình tôi được mang thi hài/ hài cốt/ tro cốt của:

Họ và tên người chết:…………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:…………………………. nơi sinh:…………………………. quan hệ:……………………………….

Ngày chết:…………………………. nơi chết:……………………………………………………………………….

Về chôn cất/ bảo quản tại……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Gia đình chúng tôi mong được UBND xã/ phường/ thị trấn xem xét và chấp thuận./.

 

Ý kiến của UBND xã/ phường/ thị trấn
(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý)
…………….
…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….………………………Ngày … tháng … năm …
TM. UBND xã/ phường/ thị trấn…
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Ngày … tháng … năm …
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu Thủ Tục Nhập Cảnh Thi Hài – Hài Cốt số 03/NG-LS

(Tên Cơ quan đại diện)
Tại…………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

GIẤY PHÉP NHẬP CẢNH THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT

…………………………….. nước CHXHCN Việt Nam tại…………………………………………………………

– Theo đề nghị của……………………………………….. ngày………. /…………. /………. ;………………….

– Căn cứ vào Giấy phép xuất cảnh số……………….. ngày………. /…………. /………. ;………………….

do cơ quan…………………………………………………………………….. cấp;…………………………..

Cấp giấy phép nhập cảnh Việt Nam cho:

Thi hài/ hài cốt/ tro cốt của:…………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……. /……./…………….. tại…………………………………………………………………………….

Thời gian chết:………… giờ……………… ngày………. tháng……… năm…………………………..

Nơi chết:…………………………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân chết:………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm nhập cảnh ViệtNam:………………………………………………………………………………

Đi bằng phương tiện: (đối với trường hợp đi bằng đường không ghi rõ số chuyến bay)……………….

……………………………………………………………………………………………..

Thời gian dự định nhập cảnh Việt Nam:………………………………………………………………………….

Người đi kèm thi hài/ hài cốt/ tro cốt (nếu có): ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi thường trú, số và ngày cấp hộ chiếu: …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

 

……….ngày … tháng … năm …
(ký, đóng dấu cơ quan và dấu chức danh)

 

Mẫu Thủ Tục Nhập Cảnh Thi Hài – Hài Cốt số: 04/NG-LS

SỔ CẤP PHÉP NHẬP CẢNH THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT

Quyển số………Năm………..

Sổ giấy phépNgày cấpHọ tên người chếtNăm sinhNgày chếtLý do chếtHọ tên, số Hộ chiếu người đề nghịGhi chú (các chi tiết nhập cảnh)

 

 

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Tham Khảo Thêm:

Quy Định Liên Quan Đến Việc Nhập Cảnh Thi Hài – Hài Cốt – Tro Cốt Về Việt Nam

Thủ Tục Đăng Ký Giấy Chứng Tử

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Bạn cần trợ giúp ?