icon-load

Loading..

Giá Đền Bù Bồi Thường Di Dời Đất Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa

Giá Đền Bù Bồi Thường Di Dời Đất Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa

Giá Đền Bù - Bồi Thường Đất Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa

Nhằm giúp cho quý khách/ quý gia đình đang có mộ phần người thân chôn cất tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa thuộc quận Bình Tân Tp.HCM nắm bắt được Thông Tin Đền Bù Bồi Thường khi di dời Mộ phần của người thân tại đây. 

Trại Hòm Đức Thịnh xin trích dẫn lại Thông Báo của Ban Bồi Thường - Giải Phóng Mặt Bằng Dự Án Di Dời Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa có nội dung như sau:

Bảng Giá Đền Bù Bồi Thường Di Dời Đất Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa

Quận Bình Tân sẽ hoàn thành bốc mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa và khởi công đầu tư hạ tầng, trường học, công viên trên phần đất này vào năm 2025.

Mục tiêu được Quận ủy Bình Tân đề cập trong Nghị quyết về việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa - một trong những công trình trọng điểm trên địa bàn.

Hiện, khu vực này còn gần 20.000 mộ, trong đó có khoảng 13.000 mộ chưa có thân nhân đến thăm viếng, kê khai nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Và chi phí bồi thường được tính như sau:

Chi Phí Bồi Thường Đào, Bốc, Di Chuyển Mộ Phần:

 • Mộ Đất: 3,000,000Vnđ/Mộ
 • Mộ Xây Thường, Đá Ong: 4,000,000Vnđ/Mộ
 • Mộ Xây Bán Kiên Cố: 6,000,000Vnđ/Mộ
 • Mộ Xây Kiên Cố: 8,000,000Vnđ/Mộ
 • Mộ Cốt Cải Táng: 2,000,000Vnđ/Mộ
 • Đối với Mộ Đặc Biệt Kiên Cố hoặc Có Kiến Trúc Phức Tạp thì được xem xét, xác định mức bồi thường, hỗ trợ di dời hợp lý cho từng trường hợp và do UBND quận quyết định

Hỗ Trợ Chi Phí Cải Táng

 • Đối với mộ chôn phân tán trong khuôn viên của hộ gia đình thì phần diện tích có đất mộ tính giá bồi thường theo nguồn gốc pháp lý của đất đang sử dụng và được hỗ trợ thêm chi phí cải táng là 3,000,000Vnđ/Mộ
 • Đối với mộ chôn tập trung trong nghĩa địa của dòng họ, gia tộc thì tính bồi thường theo giá đất nghĩa địa nêu tại Công Văn số 6167/UBND-ĐTMT ngày 5 tháng 12 năm 2011 của UBNDTP về đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án bốc mộ khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và được hỗ trợ thêm chi phí cải táng là 3,000,000Vnđ/Mộ
 • Đối với đất mộ trong khu vực nghĩa trang, nghĩa địa hiện hữu của Nhà Nước, chỉ tính chi phí hỗ trợ cải táng là 3,000,000Vnđ/Mộ (không tính bồi thường về đất cho gia đình có mộ)
 • Đối với mộ phần vắng chủ hoặc vô chủ thì Hội Đồng Bồi Thường của dự án hợp đồng với đơn vị phục vụ mai táng của địa phương tổ chức bốc mộ, cải táng (sau thời hạn đã Thông Báo Bốc Mộ) theo chi phí thực tế

Bồi Thường Chi Phí Bốc Mộ & Hỗ Trợ Chi Phí Cải Táng Cho Các Trường Hợp Đặc Biệt:

 • Áp dụng theo Công Văn số 64/UBND-ĐTMT ngày 4 tháng 1 năm 2013 của UBNDTP về thực hiện bồi thường, hỗ trợ trong dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Đơn Giá Bốc Mộ Tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa

Đơn Giá Bốc Mộ các loại đã được Hội Đồng Bồi Thường Dự Án thông qua tại biên bản họp hội đồng bồi thường số : 433/BB-HĐBTDA ngày 27 tháng 11 năm 2005. Chi tiết cụ thể như sau:

 • Mộ Không Còn Hài Cốt:

Loại Mộ Đất, Mộ Xây Thường, Đá Ong

Đơn giá bốc mộ: 2,768,000Vnđ/Mộ

Lưu tro cốt ( trong vòng 4 năm): 1,000,000Vnđ

Loại Mộ Xây Kiến Cố, Bán Kiên Cố

Đơn giá bốc mộ: 3,444,000Vnđ/Mộ

Lưu tro cốt ( trong vòng 4 năm): 1,000,000Vnđ

 • Mộ Còn Ít Hài Cốt:

Loại Mộ Đất, Mộ Xây Thường, Đá Ong

Đơn giá bốc mộ: 3,104,000Vnđ/Mộ

Phí Hỏa Táng: 1,000,000Vnđ/Mộ

Lưu tro cốt ( trong vòng 4 năm): 1,000,000Vnđ

Loại Mộ Xây Kiến Cố, Bán Kiên Cố

Đơn giá bốc mộ: 3,780,000Vnđ/Mộ

Phí Hỏa Táng: 1,000,000Vnđ/Mộ

Lưu tro cốt ( trong vòng 4 năm): 1,000,000Vnđ

 • Mộ Có Hài Cốt Phải Sang Quách Đi Hỏa Táng

Loại Mộ Đất, Mộ Xây Thường, Đá Ong

Đơn giá bốc mộ: 3,000,000Vnđ/Mộ

Phí Hỏa Táng: 2,000,000Vnđ/Mộ

Lưu tro cốt ( trong vòng 4 năm): 1,000,000Vnđ

Loại Mộ Xây Kiến Cố, Bán Kiên Cố

Đơn giá bốc mộ: 3,977,000Vnđ/Mộ

Phí Hỏa Táng: 2,000,000Vnđ/Mộ

Lưu tro cốt ( trong vòng 4 năm): 1,000,000Vnđ

 • Mộ Có Hài Cốt Phải Sang Quan Đi Hỏa Táng

Loại Mộ Đất, Mộ Xây Thường, Đá Ong

Đơn giá bốc mộ: 2,500,000Vnđ/Mộ

Phí Hỏa Táng: 2,500,000Vnđ/Mộ

Lưu tro cốt ( trong vòng 4 năm): 1,000,000Vnđ

Loại Mộ Xây Kiến Cố, Bán Kiên Cố

Đơn giá bốc mộ: 4,500,000Vnđ/Mộ

Phí Hỏa Táng: 2,500,000Vnđ/Mộ

Lưu tro cốt ( trong vòng 4 năm): 1,000,000Vnđ

 • Hũ Cốt Nằm Chung Mộ

Phí Hỏa Táng: 1,000,000Vnđ/Mộ

Lưu tro cốt ( trong vòng 4 năm): 1,000,000Vnđ

Kết Luận

Sau khi người thân bốc mộ di dời, Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Quận tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết Định bồi thường cho người dân, người dân chịu trách nhiệm nộp lại chi phí bốc mộ theo hợp đồng đã ký kết (thấp hơn hoặc bằng chi phí đào, bốc, chuyển, xây dựng lại mộ và hỗ trợ chi phí cải táng nêu trong phương án bồi thường) cho đơn vị bốc mộ

Mong rằng những thông tin sẽ giúp quý khách/ quý gia đình thực hiện suông sẻ việc bốc mộ, di dời mộ phần của người thân tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Tham Khảo Thêm Thông Tin Hữu Ích Khác:

Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ:

Trại Hòm Đức Thịnh - 0941.496.096