icon-load

Loading..

Nghi Lễ Tang Ma Của Người Pà Thẻn

Tục tang ma của người Pà Thẻn có những nét đặc trưng rất riêng biệt, đặc biệt là Lễ đuổi ma xấu bởi người ta sợ con ma ấy lưu luyến trần gian mà...

Nghi Lễ Tang Ma Của Người Nùng

Quan Niệm Của Dân Tộc Nùng Về Tang Ma Cũng như các dân tộc khác, dân tộc Nùng cũng có những nghi lễ về việc hiếu rất riêng. Khi  người thân trút hơi thở...

Top 6 Cơ Sở Mai Táng Tại Tp.HCM

Trong nhưng năm trở lại đây, khi đời sống của người dân được cải thiện, xã hội càng ngày càng phát triển. Khi chuyện ngoài ý muốn trong gia đình xảy ra,...

Bạn cần trợ giúp ?