icon-load

Loading..

Tin tức


Hướng Dẫn Xem Ngày Giờ Chi Tiết Cho Việc Tang Lễ

Hướng Dẫn Xem Ngày Giờ Chi Tiết Cho Việc Tang Lễ

Nhằm giúp gia đình nắm hiểu rõ hơn việc Xem Ngày Giờ Tốt cho việc Tổ Chức Tang Lễ cho người quá ..
Tư Vấn Tổ Chức Đám Tang Theo Phật Giáo

Tư Vấn Tổ Chức Đám Tang Theo Phật Giáo

Để Tổ Chức 1 Chương Trình Đám Tang Theo Phật Giáo được vẹn toàn, hạn chế tối đa mọi sai xót và t..
Nghi Thức Tổ Chức Tang Lễ Cán Bộ Cấp Cao

Nghi Thức Tổ Chức Tang Lễ Cán Bộ Cấp Cao

Trong bài viết sau đây, Trại Hòm Đức Thịnh xin chia sẻ chi tiết hơn về quy trình tổ chức đám tan..
Những Lễ Cúng Sau Đám Tang

Những Lễ Cúng Sau Đám Tang

Hiện nay, đối với những kiến thức về các nghi thức nghi lễ cần làm sau khi đám tang kết thúc thì..
Phong Tục Đám Tang Đạo Cao Đài

Phong Tục Đám Tang Đạo Cao Đài

Lời đầu, Trại Hòm Đức Thịnh xin chia sẻ đôi điều thông tin cơ bản về Đạo Cao Đài hiện nay tại Vi..
Bạn cần trợ giúp ?