icon-load

Loading..

Sanguine TPHCM

Sanguine có ý nghĩa gì? Sanguine là nghĩa là Lạc Quan (Đạt Quan) Một ý nghĩa khác trong nghành Tang lễ còn được hiểu như sau: “Sanh – lão – Bệnh...

Bạn cần trợ giúp ?